„17 września 1939 roku na Podlasiu. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w październiku 1989 r.”, red. J. Fliński, Biała Podlaska 1990 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 82, Numer 3-4 (1991) s. 559-560
Arkadiusz Kołodziejczyk , J. Fliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry