Pomnik Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 32, Numer 1 (1970) s. 89-92
Antoni Kaczmarek

 

do góry