"Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze", Regina Renz, Warszawa-Kraków 1984 : [recenzja]

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Tom 15 (1986/1987) s. 485-486
Zenon Guldon , Regina Renz (aut. dzieła rec.)

 

do góry