Klasztor benedyktynek w Żarnowcu na Pomorzu

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia, Tom 18, Numer 3/4 (1973) s. 285, 310
Hanna Domańska

 

do góry