"Pogadanki o śląskim nazewnictwie", S. Rospond, Wrocław [etc.] 1969 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 17, Numer 1-2 (1972) s. 243-247
Mieczysław Karaś , Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.)

 

do góry