Prace onomastyczne przygotowane na obchód setnej rocznicy urodzin Janisa Endzelina

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 20, Numer 1-2 (1975) s. 331-339
Zygmunt Brocki

 

do góry