"Toponomastikata na Ochridsko-prespanskijot bazen", W. Pianka, Skopje 1970 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 19, Numer 1-2 (1974) s. 300-307
Mieczysław Karaś , W. Pianka (aut. dzieła rec.)

 

do góry