Peter Zelenka "Opowieść o zwyczajnym szleństwie" (Přiběhy obyčejného šílenství)

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 48, Numer 10 (2003) s. 195
Jacek Sieradzki

 

do góry