"Musica Asiatica, t. 5", red. L. Picken, R. Widess, Cambridge 1988 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 35, Numer 3 (138) (1990) s. 124-136
Dorota Frasunkiewicz , L. Picken (aut. dzieła rec.), R. Widess (aut. dzieła rec.)

 

do góry