"Polish politics in transition. The camp of National Unity and the struggle for power 1935-1939", Edward D. Wynot Jr., Athens 1974 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 1 (1977) s. 197-200
Wiesław Władyka , Edward D. Jr. Wynot (aut. dzieła rec.)

 

do góry