Zmiany czy stagnacja? : z problematyki handlu polskiego w drugiej połowie XVII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 64, Numer 4 (1973) s. 771-791
Adam Manikowski

 

do góry