"Topograficzna karta Królestwa Polskiego (1822-1843)", Bogusław Krassowski, Warszawa 1978 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 25 (1980) s. 243-246
Stanisław Alexandrowicz , Bogusław Krassowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry