Walne zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie.

Przegląd Historyczny, Tom 48, Numer 2 (1957) s. 390-391

 

do góry