"Podróż młodego magnata do szkół : studium z dziejów kultury XVI i XVII w.", Władysław Czapliński, Józef Długosz, Warszawa 1969 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 61, Numer 4 (1970) s. 708-713
Henryk Wisner , Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.), Józef Długosz (aut. dzieła rec.)

 

do góry