<Sejm walny wszystkich państw naszych>. Sejm w Radomiu z 1505 roku i konstytucja <Nihil novi>

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 57, Numer 1 (2005) s. 11-25
Wacław Uruszczak

 

do góry