"Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie", Adam Galis, Warszawa 1976 : [recenzja]

Kronika Warszawy, Tom 9, Numer 2 (34) (1978) s. 139-141
Jadwiga Szymak-Reiferowa , Adam Galis (aut. dzieła rec.)

 

do góry