O zmianę rosyjskiego ambasadora w Warszawie (zabiegi magnackiej opozycji w latach 1775-1776)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 109, Numer 3 (2002)
Jerzy Michalski

 

do góry