Na marginesie wydania "KPP : uchwały i rezolucje" t.III, V-VI Zjazd (1929-1939), Warszawa 1956

Przegląd Historyczny, Tom 48, Numer 4 (1957) s. 781-789
Teresa Monasterska, Jerzy Holzer

 

do góry