Święty Stanisław szafarzem korony Królestwa Polskiego : ze studiów nad średniowieczną sfragistyką miasta Krakowa

Rocznik Krakowski, Tom 57 (1991) s. 5-17
Zenon Piech

 

do góry