"Zarys dziejów rzymskich", Lucjusz Anneusz Florus, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Ignacy Lewandowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 268-269
Marceli Kosman , Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.), (aut. dzieła rec.)

 

do góry