Formes hypocoristiques et gémination de consonnes

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 6, Numer 1-2 (1960) s. 187-192, 355
Jerzy Kuryłowicz

 

do góry