"Udarenie w sobstwennych imenach w sowremennom russkom jazyke", A. W. Superanskaja, Moskwa 1966 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 215-217
Władysław Lubaś , A. W. Superanskaja (aut. dzieła rec.)

 

do góry