"Śląskie studia toponomastyczne", Cz. 1, S. Rospond, Wrocław 1959 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 280-293
Józef Domański , Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.)

 

do góry