Kredyt żydowski na rynku lokalnym Warszawy w pierwszej połowie XV wieku

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 2 (1979) s. 267-284
Adam Rutkowski

 

do góry