Pomnikowe dzieło o źródłach do historji sztuki

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 36 (1922)
Jerzy Kieszkowski

 

do góry