W poszukiwaniu prawdy. O działalności sądów kryminalnych w Koronie XVI-XVIII w.

Przegląd Historyczny, Tom 89, Numer 3 (1998) s. 361-381, 525
Małgorzata Pilaszek

 

do góry