Europa Środkowo-Wschodnia jako peryferie "prawdziwej Europy"?

Przegląd Historyczny, Tom 89, Numer 4 (1998) s. 615-623
Janusz Żarnowski , Ivan T. Berend (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Ivan T. Berend, "Central and Eastern Europe, 1944-1993. Detour from periphery to the periphery", Cambridge 1996

 

do góry