Historiozofia Sciegiennego

Przegląd Historyczny, Tom 42 (1951) s. 392-403, 495
Mieczysław Żywczyński

 

do góry