Akta notarialne jako źródło do dziejów kształtowania się burżuazji warszawskiej

Rocznik Warszawski, Tom 7 (1966) s. 249-257
Jan Kosim

 

do góry