"Opracowanie nazw na mapach wielkoskalowych. Toponomastyka kartograficzna. Podstawy teoretyczne. Metodyka polowych prac nazewniczych", J. Gołaski, Warszawa 1967 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 253-256
Mieczysław Karaś , J. Gołaski (aut. dzieła rec.)

 

do góry