"Monety pierwszych Jagiellonów (1387-1444)", Stanisława Kubiak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 18 (1973) s. 253-254
Aleksander Gieysztor , Stanisława Kubiak (aut. dzieła rec.)

 

do góry