"Córka i wnuczki Łokietka na dworach Piastów śląskich", Helena Kałucka, "Acta Universitatis Wratislaviensis nr 70 - Historia XIV" 1968 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 14 (1969) s. 258-259
Kazimierz Jasiński , Helena Kałucka (aut. dzieła rec.)

 

do góry