Resursy w Królestwie Polskim (1820-1863)

Przegląd Historyczny, Tom 71, Numer 1 (1980) s. 23-49
Andrzej Szwarc

 

do góry