Post scriptum do "Debiutu politycznego Jana Potockiego"

Przegląd Historyczny, Tom 48, Numer 2 (1957) s. 285-288
Emanuel Rostworowski

 

do góry