"Źródła hebrajskie do dziejów środkowej i wschodniej Europy w okresie wczesnego średniowiecza (IX-XIII w.)", Tadeusz Lewicki, "Przegląd Orientalistyczny" 3 (1955) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 4 (1959) s. 216
Gerard Labuda , Tadeusz Lewicki (aut. dzieła rec.)

 

do góry