Nazwiska, przezwiska i imiona mieszkańców wsi Szarbska w powiecie koneckim

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 6, Numer 1-2 (1960) s. 201-230, 356
Józef Wroniszewski

 

do góry