География русских суффиксов

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 5, Numer 2 (1959) s. 321-345, 581-582
B. A. Никонов

 

do góry