"Silva rerum : wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830-1881 : kronika domowa", Kajetan Kraszewski, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, współpr. Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 40 (2002) s. 254-255
Bogumiła Kosmanowa , Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.), Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.), Irena Najda (aut. dzieła rec.)

 

do góry