"Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk", nr 13, pod red. Z. Kolankowskiego, Warszawa 1970 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 56 (1971) s. 273-274
Anna Palarczykowa , Zygmunt Kolankowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry