Wpływy augsburskie w złotnictwie gdańskim XVII i XVIII stulecia

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 47, Numer 1/2 (1985) s. 95-126
Michał Woźniak

 

do góry