Klasycyzm rosyjski początku XX wieku. Zarys genezy stylu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 60, Numer 1/2 (1998) s. 121-133
Robert Pasieczny

 

do góry