"Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919", Leon Kiewisz, Poznań 1970 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 63, Numer 1 (1972) s. 182-186
Andrzej Skrzypek , Leon Kiewisz (aut. dzieła rec.)

 

do góry