Jarosław ze Skotnik Bogoria, arcybiskup gnieźnieński, prawodawca i dyplomata (zm.1376)

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 63 (1985) s. 53-96
Zofia Kowalska-Urbankowa

 

do góry