"Najdawniejsze osadnictwo polskie na Podlasiu", St. Zajączkowski, (odb. z Roczników dziejów społ. i gosp. V), Lwów, 1936 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 12 (1937) s. 586-588
Henryk Łowmiański , Stanisław Zajączkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry