W sprawie początków klasztoru karmelitów w Bydgoszczy

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 87 (1997) s. 375-380
Zbigniew Zyglewski, Jacek Maciejewski

 

do góry