Z badań nad nazewnictwem miejscowym południowej Małopolski : 1. Brzyna, 2. Kadcza, 3. Kicznia, 4. Niecew, T. Żmiąca

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 332, 35-46
Eugeniusz Pawłowski

 

do góry