Třetí Zasedání Mezinárodní Komise pro Slovanskou Onomastiku, Liblice u Prahy 14 až 17 září 1966

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 360-363
Libuše Nezbedová

 

do góry