Wyrazy szczuka, szczupak i podobne w polskim nazewnictwie miejscowym i osobowym

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 1, Numer 1 (1955) s. 128-139, 142
Mieczysław Karaś

 

do góry