Leksikon prezimena hrvatske u okviru antroponomastičkich proučavanja

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 283-291
Petar Šimunović

 

do góry