„Samuel Beniamin Klose (1730–1798). Studium historyczno–źródłowe”, Lucyna Harc, Wrocław 2002 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 94, Numer 3 (2003) s. 362-364
Ryszard Ergetowski , Lucyna Harc (aut. dzieła rec.)

 

do góry